Tans bestaan die Valsrivier Voortrekkers uit 28 lede vir 2017.  Aktiwiteite vir die jaar was:  Gebiedskampe wat deur die Verkenners bygewoon is, is die Ontdekkerskamp, Kompieskamp, Leierskamp, Winterkamp, Branderkaperjolle, Graad 12-kamp, Graad 12-Voorbereidingskamp, Gebiedsjeugleier-verkiesing, Jeugberaad en PV/HW-kamp.  Altesaam 25 Verkenners het die verskillende kampe bygewoon. Daar is vir 50 spesialisasies op die Gebiedskampe gewerk.  Een van ons jeuglede was so bevoorreg om as Gebiedsjeugleier gekies te word.

 

3 Verkenners het die Presidentsverkennertoekenning verower wat weer eens wys op hul goeie leierseienskappe en harde werk.  Die teoretiese eksamen was baie moeilik en op die Verkennerkamp is die Verkenners deurlopend deur verskillende fasiliteerders geëvalueer.  Punte waarop hulle getoets is, was Afrikanerskap, Christenskap, Burgerskap, Voortrekkerwerk en algemene kennis oor wat in die wêreld aangaan.  Op Kommadovlak is daar deurlopend hard gewerk om die voorgeskrewe boekwerk op datum te hou. 

 

In Oktober word die Konsentrasiekampkerkhof se kerkverrigtinge en kransleggings bygewoon en op 13 November vind daar weer kransleggings op die wêreldwye Poppiedag plaas.

 

Selfs die volwasse Voortrekkerlede het baie hard op Doornkloof gewerk. Hulle verteenwoordig die Valsrivier Voortrekkers  op Oordvlak waar die Oordleier en adjunkoordleiers in ons geledere is. Op Gebiedsvlak is daar verteenwoordiging op Dagbestuursvlak asook in die bemarking van die Voortrekkers. Daar is gehelp met die merk van die landwye vraestelle.

Na ‘n besige jaar wil ons eerstens graag ons Hemelse Vader bedank vir die voorregte wat ons het.  Ons wil ook die skool bedank vir die geleentheid om Voortrekkers in die skool as aktiwiteit te kan doen.