VERBRUIKERSTUDIES DIE VAK  VIR  DIE TOEKOMS

WAT IS VERBRUIKERSTUDIES?

Die vak Verbruikerstudies fokus op  die ontwikkeling van kennis,vaardighede, waardes en houdings, sodat  jy ‘n verantwoordelike ingeligte verbuiker  van voedsel, kleding, behuising, meubilering en huishoudelike toerusting kan wees.

Hier word geleer hoe om sekere hulpbronne ten volle en op volhoubare manier te gebruik.

Die doel is om jou uiteindelik te help om nuwe kennis en vaardighede toe te pas in die produksie van gehalte produkte wat in ander verbruikers se behoeftes sal voorsien.  Jy sal dus iets oor advertensies en bemarking leer en begin dink aan ‘n klein sakeonderneming en hoe om ‘n tuisbedryf en produksielyn vir jou produkte op die been te bring.

WAT IS DIE DOEL VAN VERBRUIKERSTUDIES?

Verbruikerstudies voed leerders op om  op  die langtermyn  ingeligte en verstandige verbruikers te wees deur hulle kennis, vaardighede, waardes en houdings te ontwikkel.

 

Verbruikerstudies behels geïntegreerde teorie en praktiese vaardighede wat geleenthede vir selfwerksaamheid en entrepeneursondernemings verwant aan voedsel, kleding en meubilering skep.  Dit help om die basiese kennis en vaardighede te ontwikkel om kursusse in Hoër Onderwys op die volgende gebiede te volg

 • Voedsel en Voeding
 • Tekstielstowwe
 • Binneversiering
 • Kleding
 • Behuising

MODULES EN EENHEDE

Verbruikerstudies is in VIER modules verdeel, wat elkeen op sy beurt onderverdeel is in eenhede.

Elke module dek ‘n aspek van Verbruikerstudies, byvoorbeeld:

 • Voedsel en Voeding
 • Kleding
 • Behuising
 • Meubilering

Al hierdie eenhede bevat ‘n praktiese komponent.

Verbruikerstudies is een van die vakke wat tel vir toelating aan ‘n universiteit.

Hoe verskil Verbruikerstudies van Gasvryheidstudies?

Gasvryheidstudies se leerinhoud dek die volgende:

 • Teoretiese en praktiese aspekte van voedsel – en drankbereiding en bediening.
 • Veiligheid, higiëne en omgewingsbewustheid in die voedselbedryf.
 • Begrip en kennis van die verskillende sektore van die gasvryheidsindustrie.
 • Kliëntediens.

Belangrik:  Gasvryheidstudies tel nie as een van die toelatingsvakke aan ‘n universiteit nie! 

 

Die waarheid agter die “koekies bak” vak.

Baie mense het die verkeerde opvatting oor die vak Verbruikerstudies. Verbruikerstudies kan aan leerders veel meer bied as die sogenaamde “koekies bak” klas of om te leer hoe om ‘n goeie huisvrou te wees.

 

Wat is Verbuikerstudies? 

Die vroeë Huishoudkunde in skole het verander na Verbruikerstudies. Huishoudkunde was meer gerig op die individu, gesin en die gemeenskap waar Verbruikerstudies gerig is op die verantwoordelikheid van die verbruiker. 

Verbruikerstudies leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met verwysing na voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparate.

Verbruikerstudies het ten doel om leerders te leer om ingeligte besluite te neem en om optimaal gebruik te maak van hulpbronne om menslike welstand te verbeter.

In die praktiese afdeling van die vak het leerders die geleentheid om verskillende produkte te maak en te bemark.

 

In Verbruikerstudies sal die leerder die volgende bestudeer :

 

 • verbruikersregte en verantwoordelikhede
 • verbruikersbeskermingsbeleid en kanale vir klagtes
 • hoe om voedselverskaffers, klereverskaffers meubel,- en huishoudelike toestelleverskaffers en restaurante te evalueer
 • hoe om ontwerp eienskappe van interieurs, meubels en huishoudelike toestelle te evalueer
 • verantwoordelike aankopegedrag wanneer voedsel, klere, meubels en huishoudelike apparate aangekoop word
 • die verantwoordelike gebruik van hulpbronne, soos water en elektrisiteit
 • maniere om aardverwarming te beperk
 • beplanning en bestuur van persoonlike finansies en betalingsmetodes
 • belasting, rentekoerse en inflasie
 • voeding en die impak van voedselkeuses op gesondheid
 • voedselhigiëne
 • hoe om produkinligting te gebruik om ingeligte verbruikersbesluite te neem
 • die toepassing van ontwerpelemente en beginsels in die keuse van klere en meublement
 • eienskappe en gebruike van tekstielvesels en –materiale
 • die modesiklus
 • verskillende behuisingsopsies
 • die behoeftes van mense met liggaamsgebreke ten opsigte van kleding en behuising
 • klein-skaal produksie, entrepreneurskap en bemarking van kwaliteit produkte

  

Die praktiese aspekte van Verbruikerstudies :  

Dit bestaan uit: 

       Voedsel

       Kleding

       Sagte meublement

       Brei en hekelwerk

       Kwilt en laslappiewerk

 

Een van die bostaande praktiese aspekte kan deur die skool gekies word om die leerders se vaardighede wat toepaslik in hul gemeenskap is toe te pas.

 

 

Verbuikerstudies is nie net ‘n vak waar kennis deurgegee word en na skool verdwyn die kennis nie, maar leerders word opgevoed in sekere aspekte waar hul dit in hulle daaglikse leefstyl kan toepas.

Waar die verwarring van die vak inkom, is dat mense dink die vak is net basiese inligting wat van toepassing is in die huishoudelike komponent van jou lewenstyl, maar eintlik is dit in diepte kennis van interieur, voedsel en voeding en kleding. 

 

Die nuwe generasie verbruikerswetenskaplike kan uit die volgende beroepsmoontlikhede kies:

Nuwe beroepe

 • Verbruikerskonsultant

 • Verbruikersopvoeder

 • Verbruikersnavorser

 • Kapasiteitsbouer

Professionele beroepe in interieur en behuising

 • Binneontwerper en -versierder

 • Binneontwerpkleinhandelbestuurder en -aankoper

 • Behuisingskonsultant en -ontwikkelaar

 • Entrepreneur: byvoorbeeld, vaardigheidskursusse

 • Kleinhandelaankoper

Professionele beroepe in klere en tekstiele

 • Modeaankoper en -bemarker

 • Kwaliteits- en produkbestuurder

 • Ontwerpaankoper / beplanner

Professionele beroepe in voedsel

 • Kwaliteitsbestuurder

 • Produkpromosie en -bemarker

 • Voedselprodukontwikkelaar

 • Entrepreneur: byvoorbeeld, gasvryheidsbedryf

Gasvryheidsbedryf

 • Ontwikkelingsbestuurder

 • Kliënte-ontwikkelingskonsultant

Ons wenspan Corli Bergh en Hanke Swart vir die 1ste Semi Finaal wat deurgaan na Vrystaat finaal is van Bloues - Hoërskool Kroonstad High School. Ons sien julle in die Finaal oor twee weke. #SkoleKook Tygervalley Shopping Mall Feedem Montagu Dried Fruit & Nuts Funky Ouma Malmesbury Mercedes Country Meat Kroonstad Arcadia Guesthouse & Restaurant Sunset Cookware - The Healthy way of Cooking Kloppers

Baie geluk aan Corli en Hanke van Bloues – Hoërskool Kroonstad High School as die Vrystaat wenners van Skole Kook. Ons sien julle in die finaal teen Wes-Kaap, Gauteng, Mpumalanga en Noord-Kaap. Volgende week die eerste skool van Gauteng Hoërskool Randburg. #SkoleKook 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tyger Valley Centre Feedem Institute of Culinary Arts – ICA Montagu Dried Fruit & Nuts Country Meat Kroonstad Malmesbury Mercedes Arcadia Guesthouse & Restaurant Hashtagwithlove Sunset Cookware – The Healthy way of Cooking ATKV-oorde Kloppers Willem Erwee Tiaan LangeneggerM4 Events & Promotions