Bloues VCSV Woensdae gedurende pouse in die skoolsaal en Woensdae aande 18:00 - 19:00 in Mev. Ellis se klaskamer.

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.” – Matthew 21:22

 

Bukiwe Komphela (voorsitter) en Chantelle Reitz (ondervoorsitter) het ongelooflik baie moeite met die jaar se beplanning gedoen.  Ons het hierdie jaar die VCSV onder vyf verskillende bene bestuur, naamlik: bemarking, uitreik, sosiaal, klank en gebed.  Die bemarkingskomitee het elke geleentheid van die VCSV met oorgawe bemark.  Baie moeite is gedoen wat gevolglik veroorsaak het dat elke Woensdag se VCSV ‘n reuse sukses was.  Ons moedig ook elke leerder aan om elke Woensdag deel van die VCSV-familie te word.

 

Die uitreikkomitee was verskriklik besig die jaar en het ‘n reuseverskil in baie mense se lewens gemaak.  Daar is ‘n verskeidenheid projekte aangepak, onder andere die opmaak van die skool se badkamers, die oormaak van behoeftige meisies se kamers, uitdeel van sop en komberse  en nog vele meer. Ons is baie dankbaar vir die geleenthede wat aan ons gebied is om ‘n verskil te maak.

 

The social committee helped to maintain a festive spirit in the UCSA and kept us functioning as a family.  The sound committee also served us every Wednesday by supplying amazing worship opportunities.  A worship evening was also arranged and made an unbelievable impact on those present.  The prayer committee also played a huge roll in supplying spiritual support to those learners that needed guidance.

We would like to thank each and every learner that was part of this year. Let us make 2018 even better!