Wat is Siviele Tegnologie?

Siviele Tegnologie fokus op die konsepte en beginsels in die bou-omgewing en op die tegnologiese proses.

Dit omvat praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels.

Hierdie vak beoog om die bou-omgewing te skep en te verbeter om die lewensgehalte van die individu en die samelewing te verhoog en om die volhoubare gebruik van die natuurlike omgewing te verseker.

Die vak fokus op drie gebiede, naamlik:
• siviele dienste;
• konstruksie; 
• houtbewerking.

Onderwerpe wat in Siviele Tegnologie bestudeer word:

• Konstruksiemetodes van skrynwerk

• Installasiemetodes van skrynwerk

• Die ontwerp van houtstrukture vir geboue

• Metodes vir die verduursaming van houtinstallasies in ‘n gebou

• Gereedskap en toerusting wat gebruik word in die boubedryf

• Houtwerkvoeë

• Dakkonstruksie

• Materiale: eienskappe en gebruike

• Konstruksie: van fondasie tot muurplaatvlak

• Toegepaste meganika

• Staalstrukture

• Bourekene

• Grafika en kommunikasie

• Riool- en stormwaterwegdoening

• Watervoorsiening

• Sanitêre toebehore en muurmeublement

• Warmwaterstelsels

• Netwerkstelsel (Retikulasie)

Spesifieke doelwitte:

Die doel van die vak Siviele Tegnologie is om die vaardigheidsvlakke van leerders vanaf graad 10-12 tot so ‘n mate te ontwikkel, dat hulle in staat sal wees om ‘n loopbaan te begin by ‘n kollege vir Verdere Onderwys en Opleiding of by ‘n universiteit onmiddellik na die verkryging van die Nasionale Senior Sertifikaat.

Leerders sal gereed wees om met leerderskap of vakleerlingskap te begin wat hulle vir ‘n vaktoets sal voorberei.

Deur die geïntegreerde voltooiing van die teoretiese werk en die praktiese assesseringstake (PAT) sal vaardighede ten opsigte van die volgende ontwikkel word:

• veilige werkspraktyke;

• goeie huishouding;

• eerstehulppraktyke;

• interpretasie van werkstekeninge;

• oprigting van strukture;

• werk met akkurate metings; 

• werkswinkelpraktyk.

Kennis van die vakbeginsels, gekombineer met toegepaste vaardighede, rus die Siviele Tegnologie-leerder toe met ‘n unieke stel vaardighede, wat hom of haar onderskei van ander leerders en in ‘n kategorie plaas wat in groot
aanvraag is in die industrie, tersiêre instellings en entrepreneurs.

Leerders met Siviele Tegnologie as ‘n vak vaar aansienlik beter in die eerste twee jaar op tersiêre vlak wanneer hulle ingenieurswese studeer as leerders sonder hierdie agtergrond, wat tot hulle voordeel is wanneer ingenieurswese studeer word.

 

Leerders wat Siviele Tegnologie doen, kan een van die volgende beroepsmoontlikhede kies:

• vakleerlingskap om ‘n vakman te word;

• voortgesette studie aan ‘n kollege in die NC(V) in ‘n beroepsgerigte loopbaan;

• hoër onderwys aan ‘n universiteit van tegnologie;

• hoër onderwys aan ‘n universiteit (om ingenieurswese te studeer);

• werk as ‘n entrepreneur of om saam met ‘n entrepreneur te werk;

• hoër onderwys om tegniese onderwys te studeer om ‘n tegnologieonderwyser te word.

Loopbaangeleenthede vir leerders met ‘n basis in Siviele Tegnologie sluit in dié van:

• timmerman en skrynwerker;

• messelaar;

• teëllêer;

• verwer;

• loodgieter;

• rioollêer

• dakspesialis;

• kabinetmaker;

• sluiterhand;

• bou-inspekteur;

• bourekenaar;

• argitek;

• tekenaar;

• bouopnemer;

• gebou-tegnikus;

• siviele ingenieur;

• strukturele ingenieur, of

• Siviele Tegnologie-onderwyser