Wat is Meganiese Tegnologie

Meganiese Tegnologie fokus op konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsvaart, spoor, krag, opwekking, ens.) omgewing en op die tegnologiese prosesse.

Dit behels praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels.

Die vak se mikpunt is die skep en verbetering van ‘n omgewing sodat die lewenskwaliteit van die individu en samelewing verhef word, asook die versekering van die volhoubaarheid van natuurlike hulpbronne.

Spesifieke mikpunte
• Die Meganiese Tegnologie-leerder moet geïnteresseerd wees in enige van die meganiese entiteite. Dit kan motors, vliegtuie, treine, sweiswerk, instandhouding ens, insluit.

• Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Ingenieursgrafika en -ontwerp vorm deel van die meganiese studieveld en leerders word aanbeveel om die vakke saam met Meganiese Tegnologie te neem.

• Die kern van Meganiese Tegnologie is in wese ‘n toegepaste wetenskap wat trigonometrie, Newton se wette en chemiese vergelykings insluit wanneer daar met sekere sweistegnieke, brandstofontsteking,
brandstofinspuiting, verkoelingsisteme, ens. gewerk word.

Die hoofonderwerpe in Meganiese Tegnologie is:

• Veiligheid – Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (BGV)

• Gereedskap en toerusting;

• Materiale – ysterhoudende en nie-ysterhoudende materiale asook legerings en die yster-koolstof ewewigsdiagram

• Terminologie – vervaardigingsprosesse met verwysing na die draaibank (diameter-draaiwerk, tapsnywerk, skroefdraadsny) en freesmasjiene (snymetodes, verdeelkop, sentrering van snyer);

• Hegtingsmetodes – permanente (sweis) en semi-permanente hegtingsmetodes (boute-, moere en klinknaels)

• Kragte – kragte, momente, Young se modulus, spanning en vervorming

• Onderhoud

• Stelsels en beheer
— Meganiese stelsels – ratte, bande, katrolle, krag transmissie, kettings, koppelaars, nokke, hefbome ens;
— Hidroulika – suiers, kleppe, Pascal se wet
— Pneumatika

Elektriese bedrading – aansitter- en laaistroomkringe asook
— Elektroniese toepassings – sluitweer remstelsel (ABS), brandstofinspuiting, lugsakbeheer, ens:

• Enjins – diesel en petrol, twee- en vierslag
• Pompe – sentrifugale, water en
• Turbines – super- en turbo-aanjaers, gas- en stoomturbines

Loopbaangeleenthede in Meganiese Tegnologie:

• Vakleerlingskap as motorwerktuigkundige, passer en draaier, sweiser, ketelmaker, trekkerwerktuigkundige, ens.

• Ingenieursstudies in lugvaart, lugversorging, motorvoertuie, enjins, skeepsbou, kragstelsels, kragstasies, ens.

• Studiegeleenthede in verskeie meganiese rigtings by universiteite van tegnologie

• Die mark betree as entrepeneur in verskeie velde soos: presisie masjinering, programmering van draaibanke en freesmasjiene, pas van bybehore op motors en swaarvoertuie om verrigting te verbeter, onderhoud van verskeie meganiese installasies

• Navorsing en ontwikkeling van nuwe en bestaande entiteite in die meganiese veld

• Al is Meganiese Tegnologie nie ‘n universiteitstoelatingsvak nie, gee dit tog aan die leerder die voordeel van kennis oor wat verwag kan word in enige meganiese studierigting