INLEIDING TOT INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP (IGO)

Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO) onderrig internasionaal erkende beginsels wat beide akademiese en tegniese toepassings het.

Die klem in IGO is om spesifieke basiese kennis en verskeie tekentegnieke en -vaardighede te onderrig sodat die IGO-leerder in staat sal wees om tekeninge te kan interpreteer en te produseer in die konteks van Meganiese Tegnologie, Siviele Tegnologie en Elektriese Tegnologie.

 

Die Hoofonderwerpe van IGO:

• Basiese tekenbeginsels vir ALLE tegnologiese tekeninge

• Vryhandtekeninge

• Instrumenttekeninge

• Eerste- en derdehoekse ortografiese projeksies

• Beskrywende meetkunde en vaste liggame

• Meganiese werktekeninge

• Siviele werktekeninge

• Isometriese tekeninge

• Perspektieftekeninge

• Elektriese diagramme

• Deurdringings en ontwikkelinge

• Lokusse van helikse, nokke en meganismes

• Die Ontwerpproses

• ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge) /”CAD”

 

Die spesifieke oogmerke van IGO is om die volgende te onderrig:

• Grafiese tekeninge as die primêre wyse van kommunikasie in die tegnologiese wêreld

• Spesifieke basiese inhoud en begrippe in die konteks van Meganiese Tegnologie, Siviele Tegnologie en Elektriese Tegnologie

• Verskeie instrument- en vryhandtekentegnieke en -vaardighede

• Die oplos van tegnologiese probleme deur middel van grafiese tekeninge

• Die toepassing van die Ontwerpproses

• Die implementering van ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge) /”CAD” as ‘n tekenmetode.

 

IGO bied die fundamentele kennis en tekenvaardighede wat nodig is vir die volgende beroepsmoontlikhede:

• Argitektuur

• Die meeste Ingenieursrigtings (bv. Siviel, Meganies, Lugvaart, Landbou, Mynbou, ens.)

• Mediese tegnikus

• Industriële ontwerper

• Binnehuise ontwerper

• Landskapargitek

• Bourekenaar

• Boubestuur

• Stadsbeplanner

• Landmeter

• Onderwyser

• Grafiese illustreerder

• Juwelierontwerper

• Modelbouer (skaalmodelle)

• Tekenaar (bv. Staalstruktuur, Argitektonies, Siviel, Ontwerp, Elektries, ens.)

• Tegnikusse

• Die meeste vervaardigers

• Die meeste ambagsmanne

• ROT/”CAD” stelseloperateur