Koshuise  is net geboue, die personeel en leerders wat daarin woon, gee aan elke koshuis sy karakter en bepaal die gees en rigting. Ons probeer ʼn rustige atmosfeer skep met duidelike riglyne wat nodig is sodat elke leerder sy potensiaal  ten volle kan uitleef.

Die koshuis skep die geleentheid vir leerders om selfstandig  te word. Dit leer hul om ander in ag te neem en te respekteer.

Woensdagmiddae is dorpsdag en daar is geen studie die betrokke middag nie, maar wel ‘n ekstra studie in die aand.

Studietye word stiptelik nagekom en vind onder toesig plaas. Indien ‘n leerder siek word, sal hy na `n dokter geneem word. Die gedragskode en reëls van die skool geld ook in die koshuis.

Gedurende eksamentye is daar addisionele studiesessies in die middag en die aand.

Daar is ook geleentheid vir ekstra studie van 22:00 tot 24:00.