Dié meisieskoshuis beskik oor uitstekende fasiliteite vir die Klerkie-dogters. Klerkies spog met hul eie swembad, lapa, braaiarea, sitkamer en TV-ontspanningslokaal. Die koshuis het ‘n uitstekende sekuriteitstelsel vir toegangsbeheer en elke dogter beskik oor haar eie kode.

Personeel aan diens is leerkragte van die skool en slaap in met hul diensbeurte. Verpligte studie-ure geskied onder toesig van die diens-personeellid.

‘n Huislike atmosfeer word geskep vir die Klerkies. Onder meer bederfaande, verjaarsdagpartytjies, DVD-aande, Pizza-aande en sêrries vorm deel van die kwartaallikse aktiwiteite.

By Klerkies word elke dogter se potensiaal ten volle ontgin en ontwikkel, sodat hulle as volwaardige dames die toekoms kan instap. Deelname aan skoolaktiwiteite word aangemoedig en verskeie leerders van ons koshuis vorm deel van die skool se Top Tien akademiese groep.

ONS KOSHUIS:
”    Die dogterskoshuis op ons terrein kan 90 meisies huisves.
”    Ons toegangsdeure word beheer deur ‘n elektroniese sekuriteitstelsel.
”    Elke dogter ontvang ‘n eie kode waarmee slegs sy toegang tot die koshuis verkry.
”    Kodes word van tyd tot tyd verander.
”    Die veiligheid van die dogters is vir ons baie belangrik.
”    ‘n Kragopwekker is gekoppel aan die elektriese netwerk wat voorsiening maak vir kragonderbrekings.
”    ‘n Ontspanningslokaal met TV en DVD is vir die dogters se gebruik beskikbaar.
”    Daar is ook ‘n meer formele sitkamer waar die dogters kan ontspan.
”    Koshuisvergaderings word gereeld gehou.
”    Ons koshuis beskik oor ‘n swembad, lapa en braaigeriewe wat dikwels deur die dogters benut word –  veral in die
     warm somermaande.

AKTIWITEITE:
‘n Bederfaand word een maal per kwartaal vir die dogters gehou. Die doel is om ‘n gesellige aand vir die dogters aan te bied waar hulle iets skeppends maak, of ‘n gasspreker word gekry om te praat oor ‘n interessante onderwerp.
‘n Heerlike verjaarsdagpartytjie word ook gehou vir al die dogters wat gedurende die kwartaal verjaar het – met verjaarsdagkoek en al!
Daar is weekliks Bybelstudie
Ons sêr gereeld vir die twee seunskoshuise. Dit is altyd groot pret.
Aan die einde van elke jaar het ons ‘n deftige afskeidsgeselligheid.  Daardie aand is die dogters jong dames wat behoorlik opdollie!

REëLS:
Gebalanseerde etes word daagliks vanaf Maandagmiddag tot Vrydagoggend voorsien. Dit is verpligtend vir die dogters. ‘n Dogter kan nie sonder verskoning van ete af wegbly nie.
Soos enige huis het ons ook ‘n tugstelsel.  Voorregte word ontneem indien ‘n dogter nie by die voorgeskrewe reëls hou nie.  Ouers word ook in kennis gestel van oortredings.
Ons strewe daarna om ‘n huislike atmosfeer vir die dogters te skep.
Woensdagmiddae mag hulle dorp toe gaan per bus.
Dit is vir ons belangrik dat die dogters gelukkige meisies moet wees.
Geen dogter mag die terrein verlaat sonder die wete van die koshuismoeder en personeellid aan diens nie.
Ons wil netjiese, selfstandige meisies die lewe instuur.

AKADEMIE:
Akademie is vir ons baie belangrik. Daar is verpligte studie-ure onder toesig.
Verskeie van ons dogters is onder die Top Tien akademiese presteerders van ons skool in hulle onderskeie grade.

ALGEMEEN:

Alle sportvelde is binne die skoolterrein.
‘n Volledig toegeruste gimnasium is binne die skoolgrond beskikbaar teen ‘n baie billike tarief.
Diens-personeel is 24 uur per dag beskikbaar vir noodgevalle.
Tandarts, ‘n dokter en sielkundige is binne ons bereik en altyd gewillig om te help. ‘n Netcare-hospitaal is 3 km van die koshuis af.
Vir meer besonderhede en aansoekvorms kan die huisvader mnr. Frikkie van Zyl gekontak word.
Skakel die skool:  056-2125433 en 083 388 5384