Wat is Elektriese Tegnologie?

Elektriese Tegnologie fokus op die insig en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels. Die vak fokus op drie hoofspesialisareas:
• Elektries
• Elektronika
• Digitale Stelsels

Spesifieke Doelwitte

Elektriese Tegnologie as geheel beoog om die leerder toe te rus met ’n stewige grondslag in elektroniese en elektriese beginsels wat teorie in praktiese vaardighede teen die einde van graad 12 verwesenlik.

Deur die vervlegde voltooiing van teorie, praktiese assesseringstake (PAT) en simulasies word die volgende vaardighede ontwikkel:

• veilige werkspraktyk
• goeie huishouding
• eerstehulppraktyke
• interpretasie van kringdiagramme
• verkryging van komponente
• bou van kringbane
• installasie, toetsing en foutopsporing van kringbane
• meting
• werkswinkelpraktyk

Kennis van vakbeginsels, gekombineer met die toegepaste elektriese vaardighede, rus die Elektriese Tegnologie leerder toe met unieke vaardighede, wat hom/haar plaas in ’n kategorie wat gesog is in die industrie, tersiêre instellings en entrepreneurs.

Leerders met Elektriese Tegnologie vaar aansienlik beter tydens die eerste twee jaar op tersiêre vlak met ingenieursstudies as leerders sonder hierdie agtergrond. Dit gee hulle ’n voorsprong met die studie van ingenieurswese.

Die behoefte aan geskoolde arbeid in Suid Afrika is reeds herhaaldelik beklemtoon deur die nasionale strategie soos die Nasionale Vaardigheidsfonds en ASGISA.

Die doel is om vaardighede van leerders vanaf Graad 10-12 so te ontwikkel dat hul in staat is om so gou moontlik ’n loopbaan te betree.

Ten spyte van uitdagings in oordraagbaarheid na NCV-kursusse, is leerders met Elektriese Tegnologie in staat om die arbeidsmark direk na matriek as vakleerling te betree.

 

Loopbaangeleenthede

Elektriese Tegnologie ontsluit ’n reeks moontlikhede vir enige leerder wat die vak neem.

Weens die aard van die vak is dit relatief maklik en goedkoop om ’n elektries/elektroniese/digitale werkswinkel te vestig om sodoende ’n
besigheid te begin of om ’n stokperdjie vir persoonlike ontwikkeling en bevordering te beoefen.

Leerders wat verkies om loopbane te kies wat nie verwant is aan die vak nie, het teen graad 12 genoegsame kennis en vaardighede om voort te gaan met eksperimentering vir selfonderrigdoeleindes en die praktisering van elektriese
tegnieke.

Leerders met Elektriese Tegnologie kan tussen die volgende loopbaanmoontlikhede kies:
• Vakleerlingskap om ’n vakman te word
• Studie by ’n kollege in die NK(V) om ’n praktiese loopbaan te volg
• Hoër onderwys by ’n universiteit van tegnologie of enige akademiese universiteit
• Betreding van die werksomgewing as ’n entrepreneur of as werknemer by ’n entrepreneur
• Hoër onderwys om tegniese onderwys te studeer en ‘n tegniese onderwyser te word

Loopbaangeleenthede vir leerders met ’n grondslag in Elektriese Tegnologie sluit in:

• Elektriese passer
• Elektriese of elektroniese ingenieur
• Elektriese tekenaar
• Elektriese of elektroniese tegnikus
• Elektriese of elektroniese tegnoloog
• Digitale/sagteware-ingenieur
• Akademikus in die Elektriese Tegnologie-veld
• Elektroniese meganikus
• Outo-elektrisiën
• Elektrisiën
• Radio-tegnikus
• Selfoontegnikus
• Kommunikasietegnikus
• PLB programmeringskenner
• Elektroniese programingenieur

 

Loopbaangeleenthede: 

• Rekenaartegnikus
• Robotika ingenieur
• Megatroniese tegnikus
• Installasie-elektrisiën
• Radio-amateur
• Elektroniese stokperdjie entoesias
• Radiobeheer-entoesias
• Produksie-bestuurder