Die skool beskik oor ‘n aktiewe Junior Boerevereniging.  Ongeveer 50 landbouleerders uit grade 10 – 12 is lid van die vereniging.  Die doel van die vereniging is om die landbouleerders verder te verryk.

 

Die vereniging spits hom hoofsaaklik toe op bedrywighede wat relevant is tot die sillabus van die leerders.  Die volgende verrigtinge vorm deel van die program van die vereniging:

 

  • Pannar Gewas Extravaganza
  • Bloues Landbou Groendag
  • Nampo Oesdag
  • Landboutoer na Port Elizabeth, Humansdorp en Uitenhage.
  • Karan Beef Voerkraal