ATKV-Jeugtak

Afri-Blou, Bloues se ATKV-Jeugtak, stel dit ten doel om die Afrikaanse Kultuur in Bloues se  multikulturele omgewing te bevorder.  Dit word gedoen met groot respek teenoor ander kulture.

Die ATKV-jeugtak se kultuurfokusse is:  onderwys, taal, kunste en gemeenskap.

Onderwysprojekte het die ondersteuning en motivering van opvoeders, leerders en ouers ten doel. 

Taalprojekte verwys na die geskrewe en gesproke taal.  Kultuur-projekte behels skeppende en uitvoerende kunste.  Gemeenskapsprojekte verwys na die omgewing,sosiaal-maatskaplike aspekte en gesinswaardes.

Alle leerders wat graag by hierdie projekte betrokke wil raak kan enige van die  bestuurslede kontak.  Die ledegeld beloop R60 per jaar.

ATKV Jeugtak Bestuur

Die ATKV-Jeugtak van Blouskool (Afri-Blou) het nuwe bestuurslede vir 2018 aangewys: Nicola Lategan (tesourier), Mia-Marie Campher (sekretaris), Leané Marais (ondervoorsitter), Lené du Plessis (voorsitter)

BOK-Fees (Bloues op Kultuur / Bloues on Culture)

Die BOK-Fees vind jaarliks plaas by Blouskool.