ATKV-Jeugtak

Afri-Blou, Bloues se ATKV-Jeugtak, stel dit ten doel om die Afrikaanse Kultuur in Bloues se  multikulturele omgewing te bevorder.  Dit word gedoen met groot respek teenoor ander kulture.

Die ATKV-jeugtak se kultuurfokusse is:  onderwys, taal, kunste en gemeenskap.

Onderwysprojekte het die ondersteuning en motivering van opvoeders, leerders en ouers ten doel. 

Taalprojekte verwys na die geskrewe en gesproke taal.  Kultuur-projekte behels skeppende en uitvoerende kunste.  Gemeenskapsprojekte verwys na die omgewing,sosiaal-maatskaplike aspekte en gesinswaardes.

Alle leerders wat graag by hierdie projekte betrokke wil raak kan enige van die  bestuurslede kontak.  Die ledegeld beloop R60 per jaar.

Die ATKV-Jeugtak van Blouskool (Afri-Blou) het nuwe bestuurslede vir 2018 aangewys: Nicola Lategan (tesourier), Mia-Marie Campher (sekretaris), Leané Marais (ondervoorsitter), Lené du Plessis (voorsitter)

BOK-Fees (Bloues op Kultuur / Bloues on Culture)

Die BOK-Fees vind plaas van 17-20 Julie by Blouskool. Verdere inligting volg.